09034 887 979 pamk.mart9999@gmail.com

Image

SIÊU THỊ PAMK MART
Địa chỉ: 大阪府東大阪市若江東町4-2-8
Tel: 09034887979
E-mail: pamk.mart9999@gmail.com

CÁC LOẠI HẢI SẢN

Cá kèo

Cá kèo

1,000¥  

Cá điêu hồng

Cá điêu hồng

900¥  

Cá chép

Cá chép

1,700¥  

Cá rô phi

Cá rô phi

900¥  

Cá

Liên hệ  

  MENU