09034 887 979 pamk.mart9999@gmail.com

Image

SIÊU THỊ PAMK MART
Địa chỉ: 大阪府東大阪市若江東町4-2-8
Tel: 09034887979
E-mail: pamk.mart9999@gmail.com

TIN TỨC - BÀI VIẾT


Tình hình kinh tế hộ gia đình và tính dễ bị tổn thương trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tình hình kinh tế hộ gia đình và tính dễ bị tổn thương trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Đến giữa tháng 4 năm 2020, khoảng 5 triệu người lao động mất việc làm do đại dịch, bao gồm 1,2 triệu (24%) người lao động trong ngành công nghiệp chế biến và sản xuất, 1,1 triệu người trong ngành bán buôn và…

  MENU