Tivago.vn

HOTLINE
0397 197 791

HOTLINE
0963 64 24 26

Cách thức lập chỉ mục của Google


  03/09/2021 146 lượt xem

Giới thiệu về Lập chỉ mục

Việc Google lập chỉ mục nội dung của bạn được xác định bởi các thuật toán hệ thống có tính đến nhu cầu của người dùng và kiểm tra chất lượng. Bạn có thể ảnh hưởng đến quá trình lập chỉ mục của Google bằng cách bạn quản lý việc khám phá nội dung của mình dựa vào URL của trang. Nếu không có URL của các trang của bạn, hệ thống của chúng tôi không thể thu thập thông tin, lập chỉ mục và cuối cùng là hiển thị thông tin của bạn trong Tìm kiếm. Tài liệu này giới thiệu khái niệm tham gia vào chỉ mục của Google bằng cách giúp bạn quyết định cách quản lý việc khám phá nội dung của bạn bởi Google, đây là bước đầu tiên trong quá trình lập chỉ mục.

Các cách quản lý tài nguyên của bạn để Google khám phá

Bạn có thể chọn một số cách tiếp cận để giúp Google tìm thấy tài nguyên và dữ liệu của bạn, từ hoàn toàn thụ động đến rất chủ động. Phần này mô tả các lựa chọn chung mà bạn có thể muốn thực hiện để cung cấp siêu dữ liệu tài nguyên — sơ đồ trang web và liên kết tài nguyên — để định vị tốt nhất nội dung của bạn xuất hiện trong Tìm kiếm.

Thực hiện một cách tiếp cận thụ động

Nếu bạn tạo một trang web mà không cung cấp sơ đồ trang web, hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng tìm và lập chỉ mục nội dung trên trang web của bạn trừ khi bạn chặn cụ thể nội dung của mình khỏi trình thu thập thông tin. Như một quy trình kinh doanh bình thường, hệ thống của Google thu thập dữ liệu các mối quan hệ giữa các trang của bạn và các trang khác của trang web liên kết đến nội dung của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn giới thiệu.

Ưu điểm: Không có thêm công việc nào ngoài việc sản xuất nội dung của bạn. Cách tiếp cận này phù hợp cho các trường hợp bạn có một trang web đơn giản và không yêu cầu khám phá nội dung kịp thời trong kết quả Tìm kiếm. Nhược điểm: Việc dựa vào các liên kết tự nhiên như một phương tiện duy nhất để khám phá có nghĩa là hệ thống của chúng tôi có thể không tìm thấy tất cả nội dung trên trang web của bạn, đặc biệt nếu nội dung đó là mới hoặc có ít tài liệu tham khảo. Điều này có thể gây ra sự cố cho nội dung mới mà bạn muốn xem trong Tìm kiếm, chẳng hạn như nội dung bạn đánh dấu, đặc biệt là để đưa vào kết quả nhiều định dạng.

 

Đối với các URL mới, việc gửi sơ đồ trang web của bạn sẽ giúp chúng tôi khám phá chúng nhanh hơn. Đối với các thay đổi nội dung đối với các URL hiện có, bạn có thể cung cấp một sơ đồ trang web XML với các dấu thời gian sửa đổi để thông báo cho chúng tôi về nội dung đã thay đổi đã sẵn sàng để lập chỉ mục lại.

Khi hệ thống của chúng tôi nhận được danh sách URL, chúng tôi sẽ xác định thời điểm thu thập thông tin nội dung. Đối với nội dung mà chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi thiết lập sự tồn tại của tài nguyên trên máy chủ của bạn (quy trình được gọi là "xác minh") và sau đó làm cho nội dung đó sẵn sàng cho quy trình lập chỉ mục của chúng tôi.

Ưu điểm: Gửi URL cho Google giúp thúc đẩy cập nhật nội dung kịp thời từ miền của bạn lên Tìm kiếm.
Nhược điểm: Không nhiều. Khi bạn đã thực hiện xong công việc tạo sơ đồ trang web, việc gửi sơ đồ đến Google là một quá trình đơn giản và nhiều hệ thống quản lý nội dung cung cấp các bản cập nhật sơ đồ trang web có lập trình.

CÔNG TY TNHH TIVAGO

Website kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, gia dụng, quà tặng ... với giá tiết kiệm và chất lượng.


 160/80/11 đường 1, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM
 0397 197 791 - 0963 64 24 26  
 facebook.com/tivagovn
 support247@tivago.vn
 https://tivago.vn 


  Mon [08:00 - 17:00]
  Tue [08:00 - 17:00]
  Wed [08:00 - 17:00]
  Thu [08:00 - 17:00]
  Fri [08:00 - 17:00]
  Sat [08:00 - 17:00]
  Sun [ OFF ]

Tivago.vn - Thiết kế bởi Webdeponline.vn

  MENU